Providence Education Group

TASE Program

น.ส.ปฐมวรรณ ตันจันทร์พงษ์ (น้องกานต์)

"รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองกับการตัดสินใจเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทำให้ได้รับ, เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างและรู้สึก
ขอบคุณอาจารย์, พี่ๆ ทั้งหมายที่คอยช่วยเหลือการทำเอกสารและคำแนะนำต่างๆ ทำให้การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในปีที่ผ่านมาได้เกิด ขึ้นจริง จากประสบการณ์ของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในเวลาเกือบ 1 ปี ที่ผ่านมา ทำให้รู้สึกได้ว่าไม่ผิดหวังหรือเสียดายกับการ ตัดสินใจที่เลือกไป ก็ขอให้พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่กำลังจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนที่กานต์ได้รับค่ะ"         

International Program Bachelor of Administrative Mahidol University

 

น.ส.ปฐมารัตน์ ตันจันทร์พงษ์ (น้องเอม)

" จากประสบการณ์ที่เอมได้ไปเป็นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ USA เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เอมได้ประสบการณ์มากมายที่น่าประทับใจ และไม่มีวันลืมเป็น 1 ปีแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบประเพณีและผู้คนโดยมีภาษาเป็นสื่อกลาง หากว่าเอมไม่ได้เรียน Course TOEFL กับ อ. Bob ที่โรงเรียนเชียงใหม่ภาษาต่างประเทศ (ILAC) เอมคงไม่มีแรงบันดาลใจในการอยากเรียนรู้ด้านภาษามากเท่านี้ และต้องขอขอบคุณ อ.รสชง พี่ปุ่น และพี่ๆ ทุกคน ที่ช่วยจัดการเรื่องทุกอย่างให้ลงตัว ขอขอบคุณ อ. Bob "You're my inspiration, always" อาจารย์ทำให้หนูรักที่จะเรียนภาษาอังกฤษจริงๆ ค่ะ ประสบการณ์ใน USA ที่ผ่านมา 1 ปี เอมได้เรียนรู้อะไรมากมาย ที่เอมสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ เอมรู้จักจัดตารางเวลาในแต่ละวันที่ดีขึ้น รู้จักบริหารเวลา และชีวิต มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และที่สำคัญ ได้รู้จักผู้คนที่วิเศษที่สุด และได้ "รัก" นั่นแหละค่ะ กำไรชีวิต เอมรู้สึกดีใจมาก ที่ได้มีโอกาสนี้ ขอบคุณทุกคนค่ะ"

Bachr of Administrative graduated Thamasat Universityelo

 

 

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign