Providence Education Group

Q&A : Thai American Student Exchange (TASE)

ถาม:   อยากได้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโครงการ AFS และโครงการนี้?  ทำไม AFS จึงมีชื่อเสียงโด่งดังมาก?
ตอบ:   เมื่อประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว ได้เกิดมีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับมัธยมปลาย เพื่อไปสหรัฐอเมริกา เรียกว่า American Field Service หรือชื่อย่อว่า AFS ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปนั่นเอง  ตั้งแต่นั้นมา  AFS ก็เป็นความฝันของนักเรียนทั่วประเทศที่อยากจะไปเรียนต่อในอเมริกา ทุกวันนี้ ศิษย์เก่า AFS แทบจะทั่วประเทศไทย คนอีกมากมายเข้าใจว่า AFS เป็นโครงการของสถานฑูตอเมริกันด้วยซ้ำไป ทุกวันนี้ก็แย่งกันเหลือเกินในทุกๆปี
       ในความเป็นจริงโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการอีกหลายๆโครงการที่ทางภาครัฐฯจะจัดขึ้นมา และให้เอกชนมารับไปทำตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คนที่เคยผ่านโครงการ AFS หรือเคยทำงานมาก็หาลู่ทางไปขออนุญาตทำโครงการเดียวกันนี้ในชื่อต่างๆ และก็มีการปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ก็มีอยู่มากมายในประเทศไทย
ซึ่งโครงการนี้ก็ได้ทำมากว่า 30 ปีแล้วเช่นกัน ก็ได้ส่งนักเรียนไปเรียนมากมายหายพันคนแล้ว

ถาม:   ทำไมจึงทำแต่ในอเมริกาเท่านั้น ประเทศอื่นมีหรือเปล่า? 
ตอบ:   ขณะนี้ก็มีการขยายโครงการนี้ไปในหลายประเทศ เช่นแคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ด้วย แต่ทางโครงการของเราก็ยังทำแต่เฉพาะในอเมริกาที่เดียว เพราะว่าโครงการแม่ในอเมริกาไม่ได้ขยายไปที่อื่น

ถาม:   ทำไมจึงเข้าโครงการได้เพียงปีเดียว จะอยู่เรียนต่อไปได้ไหม?
ตอบ:   อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของโครงการตั้งแต่ต้น ซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเวลาหนึ่งปีก็เหมาะสมและนานพอแล้วกับการจากบ้านมานาน  และได้ความรู้ ความประทับใจกลับมาเผยแพร่ในประเทศของตนและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป อีกประการหนึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้เรียนหนังสือฟรี มีครอบครัวอุปถัมภ์ฟรี เวลาหนึ่งปีก็มากพอแล้ว

ถาม:   ถ้าไปเรียนในชั้นมัธยมหก เมื่อจบแล้วอยากเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ทางโครงการจะช่วยต่อได้ไหม?  ควรจะไปเรียนต่อยังไงและที่ไหน?
ตอบ:   นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นมัธยมหกนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็มีจุดมุ่งหมายชัดเจนแล้วที่จะกลับมาเรียนต่อในประเทศไทยในโปรแกรมอินเตอร์ฯ หรือเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในอเมริกา ส่วนน้อยที่ตั้งใจจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพราะฉะนั้นทางโครงการก็จะพูดคุยกับทางผู้ปกครองและนักเรียนในการเตรียมตัวเมื่อจบแล้ว เพื่อที่จะเข้าเรียนต่อตามที่มีจุดมุ่งหมายไว้ ประกอบกับการติดต่อมหาวิทยาลัยไว้ก่อนล่วงหน้าด้วย เป็นต้น
       ส่วนใหญ่เมื่อตั้งใจที่จะกลับมาเรียนในประเทศไทย ก็สามารถที่จะส่งเอกสารใบสมัคร ผสสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น ไปที่มหาวิทยาลัยในระบบอินเตอร์ได้ก่อนเรียนจบกลับมา และส่วนมากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ก็พร้อมที่จะรับนักเรียนเข้าเรียนได้เลย เพราะผลจากการที่ได้ผ่านการเรียนในอเมริกามาแล้ว
       ส่วนผู้ที่ตั้งใจจะอยู่ต่อในอเมริกานั้น ก็จะมีที่ตั้งใจจะเข้าต่อในมหาวิทยาลัย หรือในวิทยาลัยชุมชนก่อน ทางโรงเรียนโดยปกติก็จะมีฝ่ายแนะแนวการเรียนต่อให้กับนักเรียน และทางโครงการก็จะทำการติดต่อให้นักเรียนด้วย เมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว ซึ่วบางคนก็ได้ทุนเรียนบางส่วนหรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับคะแนนผลการเรียน ก็จะทำการเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนต่อไป 

ถาม:   ถ้าไปเรียนในชั้นมัธยมหก อยากกลับมาเรียนต่อในหลักสูตรอินเตอร์ฯในประเทศไทย มีความเป็นไปได้อย่างไร และต้องเตรียมอย่างไรบ้าง?
ตอบ:   มีความเป็นไปได้สูงมาก ส่วนใหญ่นักเรียนของเราก็สามารถเข้าเรียนต่อได้ทั้งหมดถ้าที่ต้องการจะเรียน ก่อนอื่นทางโครงการก็จะติดต่อกับผู้ปกครองในประเทศไทย ในการเตรียมยื่นใบสมัครเข้าเรียนก่อนที่นักเรียนจะกลับมา โดยนักเรียนจะติดต่อขอเอกสารต่างๆมาจากโรงเรียนและส่งมาประกอบใบสมัครก่อน ส่วนใหญ่จะไปสมัครสอบภาษาอังกฤษ (SAT) ในขณะที่เรียนในอเมริกา แล้วส่งผลไปด้วย
       เมื่อกลับมาแล้วก็จะไปติดต่อกับทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะขอทำการเทียบระดับการศึกษาให้เท่ากับมัธยมศึกษาปีที่หก ฯลฯ

ถาม:   ถ้าไปเรียนในชั้นมัธยมสี่หรือห้าแล้ว กลับมาควรจะเรียนซ้ำชั้นหรือควรจะต่อไปเลย อันไหนจะดีกว่ากัน?
ตอบ:   ก็มีแง่คิดที่มาสนับสนุนทั้งสองประเด็นคือ กลับมาแล้วก็เรียนต่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนในการจัดการให้วิชาที่เรียนมาสามารถนำมาบวกเข้ากับการเรียนในประเทศไทย เพื่อให้ได้มีเกรดครบในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนมากในปัจจุบันนี้ หลายๆโรงเรียนก็จะมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้ว เพราะแต่ละปีก็จะมีนักเรียนไปเข้าโครงกานักเรียนแลกเปลี่ยนไม่น้อย
       ส่วนความคิดที่จะกลับมาซ้ำชั้นนั้น ในความเป็นจริงแล้วเป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุด เพราะจะทำให้ไม่ขาดความรู้ที่ต่อเนื่องกัน จะเป็นประโยชน์อย่างมากมายในอนาคต เพราะการไปอยู่ในอเมริกานั้น ทางโครงการไม่ได้ตั้งใจให้เป็นการไปเรียนต่อ แต่เป็นการไปเรียนรู้ ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในต่างประเทศ ซึ่งก็เป็นผลดีและมีประโยชน์กับนักเรียนมาก ไม่ควรเสียดายเวลาหนึ่งปีที่เสียไป นักเรียนหลายๆคนที่ผ่านโครงการของเรา และเตรียมเข้าเรียนในวิชาสำคัญเช่นแพทย์ ก็จะกลับมาเรียนซ้ำอีกหนึ่งปี เป็นต้น

ถาม:   นักเรียนที่กลับมาแล้ว มีความประพฤติ หรือการเรียน ดีขึ้นกว่าเมื่ออยู่ในเมืองไทยไหม เพราะอะไร?
ตอบ:   เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่นักเรียนที่ได้ผ่านโครงการนี้แล้ว เมื่อกลับมาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงมาก จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น การเรียนก็ดีขึ้นมาก มีความเป็นผู้ใหญ่ และจะไม่มีโอกาสที่จะไปทำความเสียหายหรือประพฤติผิดธรรมนองคลองะรรมได้เลย ซึ่งเป็นผลจากการที่ได้ไปเปิดหูเปิดตา ไปรู้เห็นความเจริญรุ่งเรือง ได้เปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวก เป็นต้น

ถาม:   มีคนที่ไปแล้วล้มเหลวไหม เพราะอะไร?
ตอบ:   ตั้งแต่ทำโครงการมาก็ยังไม่เคยมีคนที่ล้มเหลว เรียนไม่จบเลย เพราะว่าได้มีการเตรียมนักเรียนไว้อย่างดี ในการให้ข้อมูล ในการที่ต้องให้นักเรียนรับรู้และตัดสินใจที่จะตั้งใจเรียนจริงๆ ไม่ได้ไปเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว หรือเพื่อหนีปัญหาต่างๆ เป็นต้น

ถาม:   อะไรคือความสำเร็จของโครงการนี้?
ตอบ:   ความสำเร็จของโครงการนี้ เป็นความตั้งใจอันวิเศษของทางสหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้นจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ นักเรียนทุกคนที่ได้เข้าโครงการนี้ ได้รับความภาคภูมิใจและได้ความรู้ต่างๆ ได้ความรู้ในภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ให้เป็นประ
โยชน์ในอนาคต หลายๆคนได้มีตำแหน่งที่ดีในวงการต่างๆ เมื่อได้ไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและจบออกมาอย่างผู้ทรงความรู้ คุ้มกับค่าเงินของผู้ปกครองที่ส่งไปเรียน

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign