Providence Education Group

Q&A : English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand

ถาม:   ทำไมจึงจัดโครงการให้พยาบาลไทยไปทำงานใน ประเทศนิวซีแลนด์?     
ตอบ:   การจัดโครงการไปทำงานที่ประเทศไหนนั้น ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ของแต่ละประเทศในเวลานั้นๆ ก่อนหน้านี้เราได้จัดโปรแกรมไปทำงานในประเทศอังกฤษ แต่ก็ติดปัญหาของสถานที่ฝึกงานเป็นเวลา 6 เดือนตามกำหนดของประเทศอังกฤษ
ต่อจากนั้นก็ได้ดำเนินการนำพยาบาลไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลากว่า 4 ถึง 5 ปี ก็ได้รับความสำเร็จไปพอสมควร ขณะนี้ก็มีพยาบาลของเราทำงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจำนวนหนึ่ง และที่เดินทางไปทำงานในปรเทศสหรัฐอเมริกาด้วย แต่เหตุการณ์ ณ ปัจจุบันนี้นั้น การำปประเทศออสเตรเลียจะประสบกับกฎเกณฑ์มากขึ้นอีก ทำให้เกิดความสำเร็จยากขึ้น ใช้เวลามากขึ้นและใช้เงินมากขึ้นด้วย
ในขณะนี้การนำพยาบาลไทยไปประเทศนิวซีแลนด์นั้น เป็นโอกาสที่ดีที่สุด เพราะว่าทำให้สำเร็จได้ง่ายกว่าไปปะเทศอื่น ใช้เวลาก็น้อยกว่า โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายนั้น น้อยกว่าประมาณ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายในออสเตรเลียทีเดียว
ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อทำงานในประเทศนิวซีแลนด์แล้ว พยาบาลของเราก็สามารถจะขยับขยายและย้ายไปอยู่ประเทศอื่นๆได้ง่าย เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดาและอเมริกา ฯลฯ 
ฉะนั้นมันไม่สำคัญว่าเราจะไปที่ไหน ในการเริ่มต้น ไปที่ที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เร็วที่สุด ง่ายที่สุด ใช้เวลาและใช้เงินน้อยที่สุดด้วย เพราะนั่นคือบรรใดขั้นแรกเท่านั้น โอกาสของพยาบาลไทยที่จะได้ไปทำงานในต่างประเทศ ได้เงินเดือนสูงๆและมีโอกาสได้ศึกษาต่ออีกนั้น เป็นโอกาสที่คนในอาชีพอื่นๆทำไม่ได้เลย

ถาม:   ทำไม่ต้องเป็นพยาบาลเท่านั้น อาชีพอื่นจะมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศได้ไหม?
ตอบ:   อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่มีการขาดแตลนมากทั่วโลก ประเทศที่มีความต้องการพยาบาลก็เลยออกกฎหมายอนุญาตให้พยาบาลต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศนั้นๆได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้
ส่วนอาชีพอื่นๆนั้น ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเสียเลย ยังมีอีกหลายอาชีพมากมายที่สามารถจะไปทำงานในต่างประเทศได้ แต่อุปสรรคสำคัญคือเรื่องของภาษาและการติดต่อสื่อสารเพื่อการขออนุญาตไปทำงานนั้นๆ  ซึ่งทางโครงการของเราจะขยายการทำงานไปสู่อาชีพอื่นๆในเวลาอันสมควร และจะมีการนำเสนอโครงการในอนาคตต่อไป

ถาม:   จบปริญญาอื่น สามารถไปเรียนต่อและทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ไหม?
ตอบ:   ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามีวิชามากมายที่เราสามารถจะไปเรียนต่อได้ในประเทศนิวซีแลนด์ แต่เรื่องการทำงานหลังจากที่เรียนจบนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ประเทศนิวซีแลนด์ก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่ออกกฎหมายอนุญาตให้คนต่างชาติในอาชีพต่างๆสามารถยื่นขอเข้าไปอยู่ในทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ ซึ่งจะต้องติดตามและติดต่อไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอข้อมูลได้

ถาม:   ไปถึง New Zealand แล้ว สามารถทำงาน part time เลยได้หรือไม่? งานที่จะทำนั้นเป็นประเภทไหน?  จะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่?
ตอบ:    คนมักจะเข้าใจว่าการถือวีซ่านักเรียนแล้ว สามารถที่จะทำงาน part time ได้เลย แต่ในความเป็นจริงนั้น ต้องดูกฎของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ สำหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้น การถือวีซ่านักเรียนที่มีอายุไม่ถึงหก เดือนนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน part time ได้ แต่ถ้าวีซ่ามีอายุเกินหกเดือน นักเรียนก็สามารถที่จะขออนุญาติทำงานได้ในเวลาเดียวกันที่ขอวีซ่า ไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอในเวลาที่ไปอยู่ในนิวซีแลนด์แล้ว อย่างไรก็ตามคนที่ยังไม่ได้ขออนุญาตทำงานเมื่อไปถึงแล้ว ก็สามารถจะติดต่อกับสถาบันการศึกษาให้ทำใบอนุญาติให้ได้
ส่วนในโครงการของเรานั้น เมื่อพยาบาลของเราได้ไปถึงแล้ว หลังจากที่ได้ไปลงทะเบียนเรียน จัดการเรื่องการอยู่กินเรียบร้อยแล้ว พอตั้งตัวได้ รู้ที่รู้ทางต่างๆจนคล่องตัวแล้ว ทาง Castle Recruitments ก็จะจัดการเรื่องการทำงานให้ เพราะเราได้ส่งใบสมัครงานไปล่วงหน้าแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 อาทิตย์
งานที่จะจัดหาให้ก็เป็นงานทางด้านสาธารณสุขที่เป็นอาชีพของพยาบาล เช่นในสถานเลี้ยงดูคนชรา หรือในโรงเพยาบาล ซึ่งเก็จะเป็นหน้าที่ที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งเราสามารถจะระบุได้ว่าเราต้องการทำงานอะไร ที่ไหนได้ โดยการแจ้งความจำนงไว้
ค่าตอบแทนในการทำงาน part time นั้นจะอยู่ประมาณชั่วโมงละ NZ$ 12 ถึง 14 ขึ้นไป ซึ่งตามกฎของตรวจคนเข้าเมือง (immigration) นั้น สามารถทำได้ไม่เกินอาทิตย์ละ 20 ชั่วโมง ก็จะได้เงินประมาณเดือนละเฉลี่ยแล้วประมาณ NZ$ 1,000 

ถาม:   การไป New Zealand นั้น จะได้ที่พักประเภทใด และจะมีคนมารับที่สนามบินไหม แล้วจะทำอย่างไรต่อไป เช่นการเดินทางไปโรงเรียนและที่พัก?

ตอบ:   โดยปกติแล้วทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดการเรื่องที่พัก ตลอดจนการแนะนำการเดินทาง การเปิดบัญชีธนาคาร ที่อยู่ที่กินต่างๆให้เมื่อไปถึงใหม่ๆ ในการปฐมนิเทศ (orientation)
เนื่องจากเรามีพยาบาลมาเรียนอยู่ที่นี่หลายคน เราจึงได้จัดขอให้รุ่นพี่ช่วยไปรับที่สนามบิน หาที่พักให้ โดยเป็นการไปแชร์กันกับพยาบาลไทยหรือชาติอื่นๆ ซึ่งเป็นบ้านเช่าแบ่งกันคนละห้อง  แล้วจะช่วยแนะนำการเดินทางไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทาง แนะนำสถานที่ต่างๆ และอื่นๆที่ควรจะรู้ ฯลฯ โดยจะมีค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงทำให้ประหยัดเงินไปได้เยอะมาก พออยู่ไปสักพักหนึ่ง ต่างคนต่างก็จะมีการขยับขยายไปตามความสะดวกของแต่ละคน เมื่อรู้ลู่ท่างต่างๆแล้ว

ถาม:   ถ้าไม่สบายขณะอยู่ใน NZ จะทำอย่างไร?
ตอบ:   ก่อนที่จะเดินทาง เราจะต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพ (health coverage) ซึ่งเป็นข้อแม้ที่นักเรียนจะต้องซื้อทุกคน เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะมีประกันสุขภาพดูแลอยู่แล้ว และเมื่อไปทำงานแล้ว องค์กรที่เราทำงานด้วยก็จะเป็นผู้จัดหาค่าประกันสุขภาพให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตามกฎหมายอยู่แล้ว

ถาม:   ค่าครองชีพเป็นอย่างไร?  ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณเท่าไหร่?
ตอบ:    ความเป็นอยู่ในนิวซีแลนด์ก็จะแพงกว่าในประเทศไทยเป็นธรรมดาอยู่แล้ว แต่คนไทยเมื่อไปอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะประหยัด เพราะเสียดายเงิน และยิ่งมีจุดประสงค์ชัดเจนที่จะไปอยู่เพื่อเก็บเงิน เพื่อการศึกษาต่อ การกินอยู่ก็จะไม่ฟุ่มเฟือยเพมือนเจ้าของประเทศ เช่นการอยู่ก็จะแชร์กัน ไม่ไปเช่าบ้านอยู่คนเดียว อาหารการกินก็จะทำกับข้าวเอง ห่อข้าวไปทานกลางวัน ไม่ใช่ทานอาหารนอกบ้านเสียทุกมื้อ ไม่ซื้อรถราคาแพง หรูหราขับ ไม่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพง มียี่ห้อดังๆ เป็นต้น เพราะฉะนั้นคนไทยก็จะเก็บเงินเก่งมาก ส่งกลับบ้านกันเป็นว่าเล่น
ส่วนที่พักนั้น เมื่อไปแชร์บ้านกันอยู่หลายคน ก็จะเสียค่าเช่าประมาณ NZ$ 60 ถึง 100 ต่ออาทิตย์ ขึ้นอยู่กับสถานที่ เช่นในเมือง ใกล้โรงเรียน แพงหน่อยแต่สามารถประหยัดค่ารถได้ ฯลฯ ส่วนค่าอาหารก็จะไปซื้ออาหารสดในตลาดแล้วทำกับข้าวกินเอง ก็จะตกประมาณ NZ$20 ถึง 40 ขึ้นอยู่กับประมาณการบริโภคของแต่ละคน

ถาม:   ถ้าเรียนที่ NZ ตามโปรแกรรรมที่ให้ แต่สอบไม่ผ่านจะต้องทำอย่างไร?
ตอบ:    ถ้าพยาบาลทุกคนเข้าใจในรายละเอียดของโครงการแล้ว ก็จะเห็นว่าการเรียนและการอบรมนั้น ต้องได้รับการพัฒนาเป็นขั้นตอน ขบวนการนั้นได้เริ่มตั้งแต่ในประเทศไทย ที่ทุกคนต้องอยู่ในค่าย ต้องเรียนตั้งแต่ระดับการปูพื้นฐาน แล้วพัฒนาขึ้นไปโดยมีการตรวจสอบตลอดเวลา ใครอ่อนจุดไหนก็จะได้รับการดูแลจนผ่านพ้นไปเป็นขั้นๆ การได้รับการเอาใจใส่ แบบนี้ ทุกคนก็จะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ และเมื่อพร้อมที่จะสอบก็สามารถที่จะสอบผ่านตามที่กำหนดไว้ พร้อมที่จะเดินทางไปต่อยอดที่นิวซีแลนด์ด้วยความมั่นใจ การเรียนต่อในนิวซีแลนด์นั้นก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากเมืองไทย เป็นขั้นตอนเช่นกัน และเนื่องจากความแข็งแรงของภาษาที่ได้รับการพัฒนาจากเมืองไทยแล้ว ประกอบกับการสอนที่ดี ความสำเร็จตามเป้าหมายนั้นไม่น่าจะยากสำหรับพยาบาลของเรา อนึ่งทางนิวซีแลนด์ได้ให้ทุนเรียนบางส่วนแล้วนั้นก็เพราะว่าเขามีความมั่นใจในการสอนของเขา ถ้าใตรไม่ผ่านการสอบ ก็สามารถเรียนต่อได้โดยไม่เสียเงินเพิ่มเติม จนกว่าจะสอบได้

ถาม:   ถ้าเงินที่มีอยู่ไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่ทางโครงการได้ทำตารางกำหนดไว้ให้ จะต้องทำอย่างไร?
ตอบ:    
ตารางหรือรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ทางโครงการได้ทำไว้ให้นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง และรายได้ก็เป็นรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ (conservative) ดังนั้นถ้าพยาบาลทุกคนปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดและมีวินัยในการใช้เงินแล้ว ก็จะไม่มีปัญหาใดๆเลย และหลังจากที่ได้เริ่มทำงาน part time แล้ว หลายๆคนสามารถจัดสรรเวลาการเรียนการทำงานได้ดี จนสามารถหารายได้เพิ่มได้อีก หลายๆคนที่ได้ไปเรียนและจบแล้วในปัจจุบันนี้ ในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นั้น สามารถเก็บเงินเป็นก้อนใหญ่ได้ก่อนเริ่มทำงานเสียอีก อย่างไรก็ตามทางโครงการยินดีที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพยาบาลทุกคนเมือมีปัญหา เพียงแต่ต้องติดต่อกับเรามาตลอดเวลาเท่านั้น

ถาม:   เมื่อเรียนจบแล้วครบขบวนการและได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้ว จะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ พอที่จะมีเงินเหลือเก็บไหม หลังจากหักภาษีและค่าครองชีพแล้ว?
ตอบ:    เนื่องจากพยาบาลของเราได้รับใบประกอบวิชาชีพในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งหมายความว่ามีสิทธิ์ที่จะอยู่พำนักและประกอบอาชีพในประเทศนี้ได้เฉกเช่นเดียวกับประชาชนชาวนิวซีแลนด์ เพราะฉะนั้นพยาบาลไทยก็จะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกัน การประกอบอาชีพในประเทศนี้ก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับประชาชนของเขา ถ้าคนนิวซีแลนด์สามารถที่จะอาศัยอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างมีความสุข ความเจริญหลังจากที่ได้เสียภาษีแล้ว พยาบาลไทยก็จะต้องอยู่ในสถานะเดียวกัน เพราะฉะนั้นคำถามที่ถามมานั้นคงไม่ต้องตอบก็ได้
สำหรับเงินเดือนนั้นจะได้รับเงินเริ่มต้นตั้งแต่ NZ$45,000 ต่อปีขึ้นไป จะได้เงินเดือนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ  หลายปีที่ผ่านมานี้พยาบาลของเราสามารถส่งเงินกลับบ้านปีละเป็นล้าน เพราะทุกคนจะขยันขันแข็ง ทำงานล่วงเวลากันเป็นประจำ เวลาไหนที่พยาบาลเจ้าของประเทศไม่อยากทำ เช่น ในเทศกาลเฉลิมฉลอง ในวันคริสมาส เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนเป็นสามเท่า นอกจากจะได้เงินมากแล้ว ยังได้บุญด้วย เพราะได้อยู่ดูแลคนไข้ที่ต้องนอนอยู่อย่างเงียบเหงา ส่วนผลบุญที่ได้รับนั้นนอกจากได้เงินสามเท่าแล้ว ยังทำงานอย่างสบายเพราคนไม่ค่อยเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุมากเช่นในวันธรรมดา

ถาม:   เมื่อเรียนจบแล้ว จะต้องทำอย่างไรกับการขอวีซ่าเพื่อการทำงาน และจะยื่นขอตั้งถิ่นฐาน (permanent residence) ได้ไหม?
ตอบ:    ทันที่ที่จบพยาบาลของเราก็จะได้รับใบประกอบโรคศิลป์ทันที และทาง Castle Recruitments บริษัทน้องของ King’s Education ก็จะหางานทำให้ทันทีและพร้อมกับการดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าเป็น วีซ่าทำงาน หรือ working visa ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเลย สามารถอยู่ต่อได้เลย และหลังจากที่ได้เริ่มทำงานแล้ว ท่านก็สามารถจะดำเนินการของสมัครขอตั้งถิ่นฐานอยู่ (permanent residence) ต่อไปได้เลย ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีมาก ไม่มีประเทศไหนในหลายประเทศให้โอกาสได้ขนาดนี้

ถาม:    เมื่อจบแล้วอยากเรียนต่อจะทำได้ไหม และอยากจะซื้อบ้าน อยากจะพาพ่อแม่ ญาติพี่น้องไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์จะทำได้ไหม?
ตอบ:    เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ทำงานเป็นปกติแล้ว ท่านก็สามารถจะทำอะไรก็ได้ที่ท่านสามารถทำได้เมื่อท่านอยู่ในประเทศไทย เช่นการเรียนหนังสือต่อ (โดยเสียค่าเรียนเท่ากับเจ้าของประเทศ) การซื้อบ้าน หลังจากนั้นเมื่อเก็บเงินเก็บทองได้บ้างแล้ว ก็สามารถทำเรื่องขอวีซ่าให้พ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมเยือนได้ไม่ยาก

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign