Providence Education Group

Q&A : English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand

ข้อมูลทั่วไป อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์นั้น ในขณะนี้มีตัวเลขการขาดแคลนประมาณหนึ่งหมื่นคน ซึ่งตัวเลขนี้ไม่เคยลดเลย ไม่ใช่ว่าไม่มีคนสมัครไปทำงานในหน้าที่นี้ แต่คนสมัครไปทำงานมากมาย แต่เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงาน (working visa) แล้ว  ก็จะทำงานไปสักพักหนึ่ง แล้วก็หาทางขยับขยายไปทำงานในอาชีพอื่นต่อไปหลังจากที่ได้ permanent residence (P/R) แล้ว  เพราะว่าคนส่วนมากจะมาจากอาชีพอื่นๆ  แม้แต่พยาบาลก็จะพยายามดิ้นรนไปเป็นพยาบาลจนสำเร็จ ฯลฯ  สาเหตุนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานในหน้าที่นี้
อาชีพนี้อนุญาตให้คนต่างชาติสามารถสมัครขอใบอนุญาตไปทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ เมื่อมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขของเพศ อายุ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ว่าจ้าง สรุปก็คือเมื่อมีผู้ว่าจ้าง ทางการก็ต้องออกใบอนุญาตทำงานให้
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ทางประเทศนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญมาก รัฐบาลได้ให้การดูแลเป็นอย่างดี ใน nursing home หรือสถานที่พักของผู้สูงอายุ จะมีลักษณะความเป็นอยู่และสถานที่ เกือบเท่ากับโรงแรมห้าดาวทีเดียว และนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทางการจะต้องอนุญาตให้คนต่างชาติไป fill up จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ขาดแคลนให้ได้
โครงการดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์นี้ เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง King’s Education และ Providence Education Group เพื่อนำผู้ที่ต้องการไปทำงานในอาชีพนี้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีอาชีพเป็นพยาบาล และ ตั้งแต่เริ่มทำโครงการนี้มา ทาง Castle Recruitments ซึ่งเป็นบริษัทน้องของ King’s Educationสามารถหางานให้นักเรียนทำได้ 100%

ถาม: อยากไปทำงานในต่างประเทศ แต่ไม่ได้มีอาชีพเป็นพยาบาล มีอาชีพใดบ้างที่ไปทำงานในต่างประเทศได้ ในประเทศอะไรบ้าง?
ตอบ:    อาชีพที่แต่ละประเทศเปิดโอกาสให้คนต่างชาติไปทำงานได้มีอยู่มากมาย ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ โครงการของเราได้เปิดทำให้คนสองอาชีพที่จะไปทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ คือพยาบาลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นสองอาชีพที่สามารถจะขออนุญาตทำงานได้โดยไม่ยาก เพราะสาเหตุของการขาดแคลนและนโยบายทางการเมืองด้วย อาชีพนี้ทำได้ทั้งหญิงและชาย ไม่จำกัดอายุ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และไม่จำเป็นต้องยึดเป็นอาขีพไป เพราะเมื่อได้ทำงานไปแล้วสักพักหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ โดยท่านจะหาล่างได้เองโดยไม่ยาก

ถาม: ถ้าตัดสินใจไปทำงานในหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
ตอบ:  ก่อนอื่นท่านจะต้องทำความรู้จักและศึกษาโครงการให้ละเอียด ปรึกษาหารือกับครอบครัว เมื่อตัดสินใจแล้ว ก็เริ่มเตรียมเรื่องของการเงินหรือการกู้เงิน การสมัคร การเตรียมเอกสาร เมื่อได้ทุกอย่างครบแล้ว ก็จะลาออกจากงาน โดยท่านสามารถที่จะมาเข้าโครงการโดยการติดตามกำหนดการเปิดหลักสูตรของโครงการ

ถาม: ขอดูเอกสารสัญญาการกู้ และอัตราการชำระคืน
ตอบ:   เอกสารสัญญาการกู้เงินจากธนาคารออมสิน เมื่อผู้กู้ได้รับอนุมัติการกู้เงินจากธนาคารออมสินแล้วและจะได้สัญญากลับมาเป็นหลักฐาน ส่วนเอกสารเงื่อนไขจากธนาคารออมสินสามารถขอได้จากโครงการ ตัวอย่างการชำระเงินเช่น คนที่กู้ในจำนวนเงิน 500,000 บาทนั้น ธนาคารจะให้กู้เป็นเวลา 5 ปี จะส่งเฉพาะดอกเบี้ย เดือนละ 4,500 บาทเป็นเวลาหนึ่งปี และในปีที่ สองถึงปีที่ห้า จะส่งเดือนละ ประมาณ 13,000 บาท

ถาม:   ขอทราบรายละเอียดของเอกสารสัญญาการว่าจ้างการเข้าทำงาน Aged Care ที่นิวซีแลนด์
ตอบ:   ใบสมัครทำงานกับ Castle Recruitments ซึ่งเป็นบริษัทพี่/น้องของ King’s Education จะส่งไปพร้อมกับใบสมัครเรียน ซึ่งทาง King’s Education จะต้องพิจารณาใบสมัครแล้วตอบรับมาก่อน ท่านถึงจะเสียเงินค่าเรียนและขอวีซ่าได้ เพราะฉะนั้นผู้สนใจจะต้องได้รับการ screened จากโครงการเราก่อนและเมื่อได้รับคำตอบแล้ว จึงจะลาออกจากงาน มาเข้าค่ายของโครงการของโรงเรียนเรา ส่วนสัญญาว่าจ้างที่นักเรียนของเราได้รับการว่าจ้างกับ Castle Recruitments จะต้องเซ็นกันหลังจากที่เรียนจบแล้ว ก็จะได้รับการว่าจ้างให้ทำงานและเปลี่ยนวีซ่าเป็น working visa เป็นการได้รับอนุญาตให้ทำงานและอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได

ถาม:    โดยเฉลี่ยมีคนที่เข้าอบรมผ่าน IELTS 5.5 นานสุดใช้เวลาประมาณกี่เดือน?
ตอบ:    เนื่องจากทุกคนจะต้องผ่านการเรียน foundation program เป็นเวลา 8 อาทิตย์ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุกคนจะจบจากโปรแกรมนี้ที่ IELTS 4.5 ก่อนที่จะเข้าเรียนใน main course.
โดยการเรียนตามมาตรฐานของสากล เช่นนักเรียนที่ไปเรียนในต่างประเทศ ฯลฯ ทุกๆ 1.0 คะแนน ทุกคนจะต้องใข้เวลาเรียน 6 เดือน
จากการสอนของเราที่ผ่านมา เป็นการสอนที่ต้องอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในค่ายภาษานั้น เราคาดหวังว่าจะทำให้นักเรียนออกมาจากค่ายหลังจากเรียน main course แล้วนั้นประมาณ 12 ถึง 16 อาทิตย์

ถาม:   ระหว่างที่ทำการเรียน Aged Care Education Programme ที่นิวซีแลนด์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ มีการหา part time ให้ทำให้แน่นอนหรือไม่ โดยเฉลี่ยจะได้ประมาณวันละกี่ชั่วโมง ได้ประมาณชั่วโมงละกี่เหรียญ?
ตอบ:    นักเรียนจะต้องลงเรียน 26 สัปดาห์ ไม่ใช่ 12 สัปดาห์ ถ้าลง 26 สัปดาห์ก็มีสิทธิทำงาน part time ได้และสามารถได้เงินเดือนมากกว่าด้วย และไม่ต้องกลับบ้านหลังจากจบแล้ว แต่ถ้าลงเรียน 12 สัปดาห์ จะต้องกลับบ้านทันที และตลอดเวลาที่เรียนนั้นไม่สามารถทำงานได้
ในสัญญาที่จะเซ็นกับ Castle Recruitments ที่จะหางานให้ทำนั้น และการขอวีซ่าก็จะขออนุญาตให้ไปทำงาน part time ได้ ทั้งสองอย่างนี้จะทำก่อนออกเดินทางออกจากประเทศไทย
นักเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ในระหว่างเรียน และจะได้ค่าจ้างประมาณ ชั่วโมงละ 12 ถึง 14 เหรียญ สามารถจะหาเงินได้ประมาณเดือนละ 1,000 เหรียญ

ถาม:    หลังจากที่ผ่านหลักสูตรแล้วสามารถทำงานได้เลยหรือไม่ อาทิตย์หนึ่ง สามารถทำงานได้กี่วัน และวันละกี่ชั่วโมง ได้ชั่วโมงละประมาณกี่เหรียญ?
ตอบ:    หลังจากที่ผ่านหลักสูตรแล้วถือว่าวีซ่านักเรียนหมดแล้ว ทาง Castle Recruitments จะทำการจ้างงานและทำการยื่นขออนุญาตเปลี่ยนวีซ่าให้กับนักเรียนให้เป็น ‘working visa’ ก็จะสามารถเริ่มทำงานได้ทันที่ได้รับอนุญาต การทำงานก็เหมือนกับทั่วไปในทั่วโลก คือทำงาน full time เป็นเวลา 40 ชั่วโมง ต่ออาทิตย์ จะขยันทำ over time ก็ได้ไม่มีใครห้าม กล่าวคือเมื่อได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ก็จะทำขนาดไหนก็ได้ตามความสะดวกของแต่ละคน ค่าจ้างให้ดูที่ตัวอย่างที่ส่งมาของคนที่ได้รับการว่าจ้างแล้ว ที่ผ่านมานักเรียนของเราสามารถหาได้เดือนละเป็นแสนบาทถ้าขยันทำงาน

ถาม:    ในกรณีที่ไม่ผ่านหลักสูตรที่นิวซีแลน์ก็แสดงว่าไม่สามารถเป็น Aged Care ได้ ต้องทำอย่างไรต่อไป?
ตอบ:    หลักสูตร ACE นั้นเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่จบมัธยมหก เท่านั้น เป็นหลักสูตรประกาศณียบัตร ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสมัครทำงานในอาชีพ Aged Care
คนที่สอบไม่ผ่านคือตนที่ฟังภาษาอังกฤษในห้องเรียนไม่รู้เรื่อง ถ้านักเรียนผ่านภาษาอังกฤษระดับ IELTS 5.5 แล้ว ยากที่จะไม่ผ่าน นอกจากจะไม่ชอบเรียนวิชานี้

ถาม:    สถานที่ทำงานจะเป็นลักษณะไหน เช่น โรงพยาบาล หรือตามบ้าน?
ตอบ:    สถานที่ทำงานส่วนใหญ่จะเป็น nursing home หรือบ้านพักผู้สูงอายุ บางครั้งก็อาจจะได้งานในโรงพยาบาลก็ได้แล้วแต่ทาง Castle Recruitments จะเป็นผู้จัดหาให้ ที่ผ่านมานั้น ส่วนมากจะชอบคนไทยมาก และจะถามหาตลอดให้จ้างคนไทยมาทำงาน

ถาม:    กรณีเจ็บป่วยมีประกันสุขภาพให้หรือไม่ ถ้าไม่มีต้องซื้อประกันเอง ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่?
ตอบ:    โดยทั่วไปแล้ว เมื่อทำงานแล้วที่งานจะทำประกันให้กับพนักงาน ส่วนเวลาที่ไปครั้งแรกนั้นเป็นนักเรียน ก็จะต้องซื้อประกันสุขภาพตลอดเวลาที่เรียน ซึ่งทางการบังคับอยู่แล้ว

ถาม:   เมื่อได้ถึงนิวซีแลนด์ต้องทำการเช่าบ้านเองเลยหรือมีที่พักให้จนกว่า จะเรียนจบ 26 สัปดาห์ หากกรณีต้องเช่าบ้านเอง ตกเดือนละเท่าไหร่ และค่ากิน ค่าสาธารณูปโภคจะตกเฉลี่ยประมาณเดือนละกี่เหรียญ?
ตอบ:    ถ้าให้ทางโรงเรียน King’s Education จัดหาให้ ในขั้นต้นเขาจะหาครอบครัวให้ ซึ่งราคาแพงมาก หลังจากนั้นนักเรียนก็จะไปหาทางขยับขยายเอง
ทางโครงการของเรา ได้ติดต่อกับนักเรียนของเราที่ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเป็นผู้จัดหาบ้านที่มีห้องว่างในหมู่นักเรียนด้วยกัน แล้วก็แบ่งค่าเช่ากัน โดยจะตกอยู่ประมาณ 60 ถึง 120 เหรียญ รวมค่าน้ำค่าไฟแล้วโดยเฉลี่ย  แล้วแต่สถานที่ หรือความหรูหรา โดยทั่วไปแล้วเขาจะจ่ายกันประมาร 60 ถึง 80 เหรียญ
ค่าอาหารนั้น ก็จะแชร์กันไปซื้ออาหาร แล้วช่วยกันทำ เอาไปทางตอนกลางวันด้วย ก็จะตกอยู่ประมาณ อาทิตย์ละ 20 เหรียญขึ้นไป
คนไทยเราเมื่อไปอยู่แล้วก็จะไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนอยู่ในเมืองไทย จะเสียดายเงิน จะหาเงินและเก็บ เอาไปเรียนต่อ ส่งกลับบ้าน สะสมให้ได้เท่าที่ต้องการก็กลับบ้าน

ถาม:    การต่อวีซ่าต้องมาดำเนินการเองหรือไม่ หากมาดำเนินการเองค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่?
ตอบ:    ดังที่ได้อธิบายมาแล้วว่า จะต้องลงทะเบียนเรียน 26 สัปดาห์ จึงจะสามารถต่อวีซ่าที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องกลับบ้าน จึงไม่ควรเสี่ยงที่จะกลับมาขอวีซ่าที่เมืองไทย

ถาม:     เงินกู้ของธนาคารรวมค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนที่นิวซีแลนด์ด้วยหรือไม่?
ตอบ:    ในตาราง cash flow ที่ทางโครงการจะได้ทำไว้ให้นั้น ท่านจะเห็นว่าต้องเริ่มต้นด้วยเงินส่วนหนึ่งก่อน
แล้วทางโครงการจะหาเงินมาเพิ่มเติมจากที่กู้มาได้ เพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น รวมทั้งค่าเงินกู้ด้วย และยังต้องมีเงินติดตัวไปใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ในระยะแรก จนกว่าจะเริ่มทำงาน part time ได้ฯลฯ
เมื่อเริ่มทำงาน part time ได้แล้ว ก็สามารถจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ตาม ตารางที่ได้ทำไว้ให้            โปรดสังเกตุว่าในตารางนั้น ได้ทำรายได้ให้ต่ำสุดและไม่ได้รวมค่าภาษีให้ ซึ่งส่วนมากนักเรียนจะขยันหาเงินได้มากกว่านั้นอีก

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign