Providence Education Group

Camp (ลักษณะของค่าย)

เราได้มีการพัฒนาค่ายมาในหลายรูปแบบ ใน concept นั้นค่ายคือที่อยู่ที่เป็นรูปแบบของการที่ไม่ต้องเดินทางไปมา ไม่มีการเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและสังคมที่ใช้ภาษาไทยตลอดเวลา การเก็บตัวอยู่ในที่เดียวทั้งที่อยู่และที่เรียน และมีการทำกิจกรรมด้วยกันในรูปแบบเป็นกลุ่ม แต่ต้องเป็นที่มีความสะดวก สบาย สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่นเหมือนอยู่ในรีสอร์ทที่สวยงาม มีบรรยากาศน่าเรียน อยู่ใกล้กับความสะดวกสบายต่างๆ รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ท ระบบทีวีดาวเทียม เป็นต้น

เราได้พัฒนารูปแบบของค่ายมาเป็นเวลากว่าห้าปีแล้ว ได้ใช้รีสอร์ทที่สวยงามมาก ที่อยู่ในระยะไกล และเปลี่ยนมาเป็นระยะไม่ไกลจากตัวเมือง ความสะดวกต่างๆมีครบวงจร ในที่สุดก็พบว่า นิยามของรีสอร์ทนั้น เป็นสถานที่สำหรับการอยู่ชั่วคราวในเวลาอันสั่น เมื่อต้องอยู่นานๆ เป็นเวลาหลายเดือน รีสอร์ทกลายเป็นที่ไม่น่าอยู่ ไม่เหมาะสม บางฤดู เช่นน่าฝน แทบจะอยู่ไม่ได้เลย เพราะมีทั้งแมลง สัตว์แปลกมาเยี่ยมเยือนเป็นเพื่อนมากมาย แถมยังมีบางชนิดที่เป็นอันตรายด้วย ความเป็นอยู่ก็ไม่สะดวกเหมือนการอยู่ในเมือง ทั้งน้ำทั้งไฟก็เป็นปัญหาแถมมาด้วยบางครั้ง ระบบของสารสนเทศ ซึ่งแพงหูฉี่ในการติดตั้ง ก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร เป็นต้น

San Khamphaeng camp

Doi Saked camp

Huen Dok Kaew camp

ในที่สุดจากประสบการณ์ทั้งหมด ก็ได้ข้อสรุปว่า ค่ายภาษาในรูปแบบของ Immersion Programme นั้น เหมาะที่สุดที่จะอยู่ในค่ายในเมืองหรือ city camp เท่านั้น ถึงจะเป็นค่ายภาษาที่สมบูรณ์แบบ แม้กระนั้นการทำค่ายในเมือง ก็ไม่ใช่ง่ายนักตามที่ตั้งใจไว้ เพราะจะหาที่ในเมืองที่มีพื้นที่พอเป็นค่าย และมีลักษณะเหมือนรีสอร์ทนั้นไม่ใช่หาได้ง่ายนัก อีกทั้งราคาก็สูงมากทีเดียว แต่เราก็ทำได้สำเร็จและค่ายภาษาในเมืองก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2552 นี้แล้ว

สถานที่ตั้งของค่ายภาษาในเมือง (city camp) นั้น อยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่ อยู่ในบริเวณของเมืองเก่าในเขตของคูเมือง ทางด้านแจ่งหัวลิน ติดกับวัดหลายวัด ห้างสรรพสินค้าสยามทีวี ใกล้กับโรงพยาบาลราม โรงพยาบาลมหาราช ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว วิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิค อำเภอเมือง เป็นต้น เป็นสถานที่ร่มรื่น มีต้นไม้ขนาดใหญ่อายุเป็นร้อยปี มีคุ้มเก่าของเจ้าเชียงใหม่ หลังใหญ่โต มีความโอ่อ่า ได้รับการดัดแปลงให้เป็นค่ายภาษาที่ให้ความรู้สึกที่ร่มรื่นและเย็นสบาย การอยู่ในใจกลางเมืองนั้น ความสะดวกสะบายมีเพียบพร้อมทุกอย่าง ความปลอดภัยมีสูงมาก เพราะสถานที่ตั้งอยู่ในความดูแลของทหาร แต่ที่สำคัญเมื่ออยู่ในค่ายภาษาในเมืองนี้ จะรู้สึกเหมือนอยู่ในรีสอร์ทที่เงียบสงบ ไม่ใช่ในเมืองใหญ่ที่มีความอึกทึกครึกโครม ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษา ไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนของอาชีพ จะได้รับความสำเร็จในการเข้ามาเรียนในเวลาอันสั้น

City camp

 

Back

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign