Providence Education Group

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากล โดยการรับทุนเรียน(บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์Œ

การเซ็นสัญญากับ King’s Education

King’s Education
จะจัดให้มีการเซ็นสัญญากับพยาบาลก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทย โดยจะมีฝ่ายแผนกธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า Castle Recruitments เป็นคู่สัญญา ซึ่งทั้งสองสถาบันจะร่วมกันที่จะจัดการให้บริการต่างๆแก่พยาบาล เช่น

 1. มีจัดหาที่พักให้เมื่อเดินทางไปถึง
 2. ในอาทิตย์ที่ห้า หลังจากที่อยู่ในนิวซีแลนด์และผ่านการเรียนวิชาดูแลผู้สูงอายุ จัดการเรื่องการเรียน การเป็นอยู่เรียบร้อยแล้ว พยาบาลพร้อมที่จะทำงานได้ จะจัดหางาน part Time ให้ทำ ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้อาทิตย์ละ 20 ชั่วโมง ในอัตราค่าจ้างชั่วโมงละไม่ต่ำกว่า NZ$ 12.- (ทั้งนี้นักเรียนสามารถหางานทำได้เองถ้าต้องการ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ)
 3. ดูแลการเรียนอย่างใกล้ชิด โดยจะมีครูและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ จนสามารถสอบผ่านใบประกอบโรคศิลป์ได้
 4. ให้ทุนค่าเล่าเรียนดังต่อไปนี้
  หลักสูตร ENR ให้ทุนครึ่งหนึ่ง เป็นจำนวน NZ$ 4,875.-
  หลักสูตร CAP  ให้ทุนเต็ม เป็นจำนวน NZ$ 5,000.-
  โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องทำงานหลังจากได้ใบประกอบโรคศิลป์ ในหน้าที่พยาบาลใน
  โรงพยาบาลที่จัดให้ ในประเทศนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียเป็นเวลาสี่ปี (ปีละ NZ$2,500) โดย
  จะได้รับเงินเดือนตาม ปกติ  (เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ NZ$20.- ต่อชั่วโมง) ถ้าทำได้ไม่ครบจะต้อง
  คืนเงินทุนที่เหลือให้รวมทั้งดอกเบี้ย 10% ต่อปีและค่าปรับ NZ$1,500
 5. หลังจากทำงานครบสี่ปีแล้ว จะจัดหางานให้ทำตามที่ต้องการ หรือถ้าอยากไปทำงาน ในประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือแคนาดา ก็จะจัดการให้ตามที่ต้องการเช่นกัน

สำหรับ การไปทำงานประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และอเมริกา
เนื่องจากพยาบาลที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากประเทศนิวซีแลนด์ตามโครงการแล้วนั้น ได้ผ่านชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน การฝึกงานในโรงพยาบาลในนิวซีแลนด์แล้วประมาณสองปี และมีความมั่นใจ มีความเคยชินในสถานการณ์จริง การจะไปทำงานในประเทศอื่นๆที่กล่าวข้างต้นจึงจะไม่มีอุปสรรค (Culture shock) ในการที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้ เพราะว่าเมื่อพยาบาลได้ผ่านขบวนการที่ต้องจัดทำเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์ และวีซ่าถาวรแล้ว ทางโรงพยาบาลผู้ว่าจ้างก็มีความต้องการผู้ที่จะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบทันที โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านการสื่อสารกับคนไข้ แพทย์ ฯลฯ การใช้เครื่องมือต่างๆ ของโรงพยาบาลเป็นต้น ใบประกอบโรคศิลป์จากประเทศนิวซีแลนด์นอกจากจะเอาไปทำงานในประเทศออสเตรเลียได้เลยแล้ว ตามข้อตกลงระหว่างสองประเทศ ก็ยังเป็นเหมือนใบเบิกทางให้เข้าไปในประเทศต่างๆ เพราะประเทศเหล่านี้ถือว่าอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
ความต้องการไปทำงานในประเทศอื่นๆนั้น การดำเนินการและเงื่อนไขต่างๆนั้น ทาง Castle Recruitments และทางโครงการในประเทศไทยจะเป็นผู้ให้การดูแลและช่วยเหลือให้ความสะดวกทั้งสิ้น

Bank

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign