Providence Education Group

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากล โดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์

คุณสมบัติของพยาบาลที่จะได้ทำงานในประเทศนิวซีแลนด์นั้น จะต้องได้ใบประกอบโรคศิลป์ของประเทศนิวซีแลนด์
จาก Nursing Council of New Zealand (NCNZ)

       
 การที่จะได้มาซึ่งใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศนิวซีแลนด์นั้น ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นพยาบาลอาชีพและมีใบประกอบโรคศิล์ปรวมทั้งประสบการณ์การทำงานสองปีขึ้นไป จากประเทศ ที่พยาบาลตั้งถิ่นฐานอยู่
  2. ต้องทำงานด้านการพยาบาลเป็นเวลาสามปีติดๆกัน ก่อนสมัครเข้าโครงการ
  3. ต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Advanced หรือ IELTS 7.0 หรือ OET Grade B เพราะจะต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านวิชาการพยาบาลและทั่วไปได้มากเท่ากับเจ้าของประเทศ สามารถดูแลรักษาคนไข้ได้ โดยไม่มีปัญหา (barrier) ทางด้านภาษาที่ต้องสื่อสารกัน
  4. ต้องผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลป์ (Competency Assessment Programme (CAP)) ในประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อได้รับใบประกอบโรคศิลป์ของนิวซีแลนด์แล้ว ก็จะได้รับการเปลี่ยนเป็นวีซ่าการทำงาน สามารถอยู่ทำงานได้ทุกแห่งในประเทศได้นานเท่าที่ต้องการ และสามารถยื่นใบสมัครขอรับวีซ่าเป็นต่างด้าว (permanent residence) ได้ทันที (สามารถนำครอบครัวไปอยู่ได้ทันทีและบุตรได้เรียนฟรี) และเปลี่ยนสัญชาติได้หลังจากนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดหมายที่ต้องการ
หากต้องการไปทำงานในประเทศอื่นๆ เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ หรือแคนาดาเป็นต้น ก็สามารถที่จะดำเนินการต่อเพื่อไปทำงานในประเทศนั้นๆได้โดยไม่ยากในการดำเนินการ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพยาบาลคือ

  • งาน part time สามารถทำได้ อาทิตย์ละ20 ขั่วโมง รายได้ขั้นต่ำประมาณ NZ$12.-  
  • งาน full time หลังจากจบแล้ว เริ่มทำงานในอัตราเงินเดือนปีละประมาณ NZ$ 45,000.-   

Back

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign