Providence Education Group

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากล โดยการรับทุนเรียน(บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์Œ

ความเป็นมา

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลไทยเพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่ประเทศต่างๆ เช่น นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฯลฯ ซึ่งได้ตั้งเงื่อนไขสำหรับพยาบาลจากต่างประเทศ เพื่อการรับเข้าไปทำงานในประเทศนั้นๆ เนื่องจากภาวะการขาดแคลนพยาบาลของแต่ละประเทศ โครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกคือการมุ่งไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนขั้นตอนที่สอง หลังจากที่ได้อยู่ทำงานแล้ว และถ้าต้องการไปอยู่ที่ประเทศอื่น เช่นออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา อเมริกาฯลฯ ก็จะมีการจัดการตามที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ต่อไป

ขั้นตอนที่ 1
ประเทศนิวซีแลนด์
ความเป็นมานั้นเกิดจากความร่วมมือในการทำงานระหว่าง King’s Education แห่งเมือง Christchurch ประเทศ New Zealand และ International Language Academy at Bangkok (ILAB) ที่มาจากปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรทางสาธารณสุขในประเทศนิวซีแลนด์ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งทางการของนิวซีแลนดื ต้องยินยอมให้รับพยาบาลจากต่างประเทศเข้าไปอยู่และทำงานได้
King’s Education เป็นองค์กรการศึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและสาธารณสุข มีโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งอยู่ในเครือ ขณะนี้ได้รับอนุมัติโครงการในการเตรียมพยาบาล เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพและการจัดการเรื่องการทำงาน ในนิวซีแลนด์ให้กับพยาบาลในต่างประเทศ
King’s Education และ ILAB ได้ร่วมกันในการจัดการโครงการจนครบวงจร โดยพยาบาลที่มาร่วมโครงการจะได้รับการดูแลเป็น one stop service คือจะได้รับการดูแลจัดการในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้:

 1. การเรียนภาษาในประเทศไทย
 2. การจัดการเรื่องการเดินทางและวีซ่า
 3. เรื่องเงินกู้จากสถาบันการเงิน
  1. เมื่อเดินทางไปที่เมือง Christchurch แล้วจะได้รับการดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่
  2. การจัดการเรื่องงาน part time
  3. ดูแลการเรียนจนสอบได้รับใบประกอบโรคศิลป์
  4. ให้ทุนเรียนบางส่วนโดยต้องทำงานกับเขาตามจำนวนเงินที่ได้รับทุน เช่น ทำงานหนึ่งปี ต่อเงินทุกNZ$2,500.-  โดยจะได้รับเงินเดือนตามปกติทั่วไป (โปรดสอบถามเรื่องรายละเอียด)
  5. เมื่อหมดสัญญาแล้ว จะมีการจัดการเรื่องการทำงานในต่างประเทศให้อีกด้วย

Back

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign